Horsensegnens Gymnastik- og Ungdomsforening

Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde. (Horsens Folkeblad, 11.05.1992)

Den 11. juni kl. 19.30 indkalder Horsensegnens Gymnastik- og Ungdomsforening (HGU) til ekstraordinært årsmøde i Aktivitetshuset i Vitus Beringspark. Hovedpunkt på dagsordenen er nedlæggelse af foreningen.
Det er dog ikke meningen, at HGU, der i et kvart århundrede har stået som fællesforening for en lang række foreninger på Horsens-egnen, skal forsvinde. I dag er næsten 150 foreninger medlemmer af HGU. Bestyrelsen ønsker blot at forberede sig på fremtiden – en fremtid, hvor idrætsforenings-strukturen på landsplan ser helt anderledes ud end i dag. De ændringer der er på vej i de store organisationer, stætter nødvendigvis også sit præg på de lokale foreninger. Derfor vil HGU formentlig blive nedlagt den 11. juni for at genopstå i ny og ændret form umiddelbart efter.

Læs artiklen