Horsens Toldbod

Horsens Inderhavn, B1147

Den ældste Toldbod i Horsens blev opført i 1837 på Åboulevarden 129. I dag ligger Jensens Bøfhus på denne adresse.

Horsens Toldkammer, B4231

I 1881 opførtes en ny havnefogedbolig. Med havneudvidelsen fulgte også behovet for en ny toldbod, og denne opførte Hack Kampmann i 1913 på den nordlige havnekaj.

Fra den ældste Toldbod kan man se over til den ”nye” Toldbod, og bygningen, som er opført på nedrammede egepæle på 12-13 meters længde, blev landets største toldbygning set i forhold til byens indbyggerantal.

Horsens gamle Toldbod.jpg

Den nye Toldbod.jpg

Se også artiklerne Byvandring: Den nye Toldbod og Byvandring: Toldbod, Åboulevarden 129