Horsens Telegrafstation

Horsens Telegrafstation åbnedes for offentlig korrespondance i 1856. Stationen blev installeret i skomager Crones ejendom i Hospitalsgade. Fem år efter i 1861 flyttede den til tømrermester Christensens ejendom i Allégade, hvor den blev frem til 1869, hvor den blev flyttet til Statsbanegården. I 1881 flyttede telegrafstationen endnu en gang, denne gang til den nyopførte Post- og Telegrafbygning på Jessensplads.

Det første år var der kun en telegrafledning. Det var i 1913 vokset til 11 telegrafledninger. Ligeledes voksede personalet fra bestyreren, en telegrafist og et telegrafbud i 1856, til ni telegrafister, to telegrafbude og to cykelbude foruden bestyreren i 1913.

Læs mere

65.06, Horsens Handelsforening i 50 år / udarbejdet på foranledning af bestyrelsen for Horsens Handelsforening af Jørg. Andersen. – Horsens : Bachhausens Bogtrykkeri, 1913. – 75 sider : ill.