Horsens Sund By

Horsens Kommune har deltaget i WHO’s Sund By-netværk siden 1987 samt i netværket af Safe Communities (Sikre og Trygge Lokalsamfund) siden 2003. Sundhedsfremme og forebyggelse står højt på den politiske dagsorden i Horsens, hvor sundhedsfremme er et fælles-kommunalt ansvar, og Horsens Sund By omfatter alle aktiviteter i Horsens Kommune.
Overskriften i den nuværende fase af WHO’s Sunde Byer-indsats er Sundhed og Lighed i Sundhed. Hovedtemaer er Støttende Miljøer, Sund Levevis og Sundt Bymiljø og -design.

Sund By Butikken i Horsens har eksisteret siden 1988 og var den første af sin slags i Europa. Butikken er et aktivt sted, hvor borgere og ansatte i kommunen kan samarbejde på tværs med projekter inden for sundheds- og miljøområdet. Sund By Butikken huser både kommunalt støttede projekter og lægger lokaler til en lang række foreninger og grupper, som udfører frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde. Sund By Butikken består af et café-areal, mødelokaler, projektkontorer og et te-køkken.

Sund By butikken flyttede i 2010 fra Nørretorv til Åboulevarden.

Kontakt:

Horsens Sund By

Åboulevarden 52

8700 Horsens

Tlf: 76 29 36 75, e-mail: [email protected]

Læs mere på Horsens Sund Bys hjemmeside

Artikler fra Horsens Folkeblad:

Vil skaffe job til de svageste. (Horsens Folkeblad, 31.12.1991)
Læs artiklen

Horsens fik i går Den Nordiske Folkesundhedspris på 25.000 kr. for det sundhedsfremmende arbejde, som WHO-projektet “Sund By år 2000” har sat i gang. (Horsens Folkeblad 08.04.1992)
Læs artiklen

Arbejdet for sundhed i Horsens har modtaget et skulderklap i form af Den Nordiske Folkesundhedspris på 25.000 kr. (Horsens Folkeblad 09.04.1992)
Læs artiklen

Horsens får sundheds-pris som overrækkes i aften på Københavns Rådhus. Netop som Sund By-projektet i Horsens lancerer nye kurser, baseret på erfaringerne fra det omfattende sundheds-projekt i WHO-regi, er Sund By i Horsens blevet valgt som modtager af en sundheds-pris fra Komiteen for Sundhedsoplysning (Horsens Folkeblad 09.06.1992)

Læs artiklen