Horsens krisecenter for mænd

Tobaksgården 9 hvor Horsens Krisecenter for mænd holder til. Foto: Jette Holst, 2010

Danmarks første krisecenter for mænd

Initiativtageren og idémanden til centrets oprettelse var diakon Svend Åge Jensby. Gennem sit arbejde som krisevagt på krisecentret for kvinder, opdagede han, at bag enhver kriseramt kvinde som oftest stod en kriseramt mand. På en stiftende generalforsamling i april 1988, startede 20 frivillige krisevagter Horsens Krisecenter for mænd, som er Danmarks første krisecenter for mænd med døgnåbent og mulighed for overnatning.

Formålet med centret er at hjælpe mænd i krise med råd, vejledning, en kop kaffe, eller et midlertidigt sted at bo.

Alle vagter har tavshedspligt og alle brugere kan være anonyme.

Fra Vimmelskaftet til Tobaksgården

Oprindelig lå krisecentret i Vimmelskaftet, men efterhånden blev lokaliteterne for små. Ved hjælp af penge fra fonde, private, legater og et beløb fra satspuljen blev det muligt at skaffe nye lokaler i Tobaksgården 9, hvor man flyttede ind i 2010.

25 års jubilæum

D. 21. juni 2012 kunne krisecentret fejre 25 års jubilæum. Det blev markeret med en åben reception, og Grethe, der de sidste 7 år har ledet stedet, fortalte bl.a. om, hvordan krisecentret ikke blot har fået udvidet de fysiske rammer gennem årene, men også om den professionalisering der er sket med hjælpearbejdet. En professionalisering der gerne skulle munde ud i, at krisecentre for mænd kan komme på finansloven på lige fod med krisecentrene for kvinderne.

Efterværns-ordning

Et af tiltagene i Horsens har været at opbygge et effektivt efterværn, forstået på den måde at man holder kontakten med beboerne, når de forlader stedet, for at undgå uhensigtsmæssige tilbagefald. I øjeblikket er 40 mænd omfattet af efterværns-ordningen i forskellig grad.

Mange årsager når mænd kommer til centret

I et interview til Horsens Posten d. 20. juni 2012 fortæller Grethe, at der kan ligge mange årsager bag, at mænd opsøger krisecentret. ”Det kan være vold, måske boligproblemer i forbindelse med arbejdsløshed eller skilsmisse. Det kan være mange ting, og vi hjælper, hvor vi kan. Nogle har brug for råd og vejledning, andre har et akut behov for overnatning. Vi kan f.eks. være bisiddere på sygehuset eller statsamtet. Rådgivning kan gives både i centret eller via vagttelefonen, hvortil man kan ringe døgnet rundt”.

Horsens krisecenter for mænd har plads til fire mænd ad gangen plus eventuelle børn. Der er syv ansatte samt ca. 15 frivillige tilknyttet stedet.

Adresse

Horsens Krisecenter for Mænd

Tobaksgården 9, 8700 Horsens

Tlf.nr.: 75 60 20 68

E-mail: [email protected]

Artikler fra Horsens Folkeblad

Krisecenter for mænd åbner mandag (Horsens Folkeblad 29.06.1990)

Læs artiklen

Første klient mødte allerede til åbningen (Horsens Folkeblad 03.07.1990)

Læs artiklen

Når det stærke køn bliver svagt (Horsens Folkeblad 07.07.1990)

Læs artiklen

162 henvendelser til krisecenter for mænd (Horsens Folkeblad 20.12.1990)

Læs artiklen

Magtkamp i krisecenter – formand går (Horsens Folkeblad 06.05.1991)

Læs artiklen

Ny formand i krisecenter (Horsens Folkeblad 03.03.1992)

Læs artiklen

Center for mænd reddet af tilskud (Horsens Folkeblad 15.03.1993)

Læs artiklen

Krisecenter har usikker økonomi (Horsens Folkeblad 30.11.1995)

Læs artiklen

Læs mere

Hjemmeside for Horsens krisecenter for mænd

Ældste krisecenter for mænd runder 25 år (Horsens Posten 20.06.2012)

Landets ældste krisecenter for mænd fylder 25 (Onsdagsavisen 20.06.2012)