Horsens Kommunale Elektricitetsværk

Frem til 1860 blev de private husholdninger i Horsens oplyst af sterinlys og olielamper. I 1860 blev dette erstattet af petroleumslamper og gaslys, da Horsens fik sit kommunale gasværk.

Knap 50 år senere blev gassen skiftet ud med elektricitet, da Horsens Elektricitetsværk blev indviet i 1906 og placeret som nabo til gasværket, fordi gassen ved hjælp af gasmotorer kunne anvendes til elproduktion. I 1927 overgik værket til dampturbinedrift, hvilket bl.a. betød opførelsen af en 76 m. høj skorsten. Fra 1951 overtog I/S Skærbækværket ved Kolding Fjord opgaven med at forsyne Horsens med elektricitet. Det førte til lukning af elværket i Horsens i 1958.

Elværkets hovedbygning er en af Horsens markante bygninger, tegnet af Horsens-arkitekten Viggo Norn. Hovedbygningen rummer en smuk, flisebelagt maskinhal. Gas og elektricitetsværkets bygninger huser i dag i Industrimuseet.

Læs mere:

46.4 Horsens Historisk Kalender 2005

62.31 Juhler Hansen, John Fra elektrisk lys til lysledere : 100 år med el til Horsens og opland / John Juhler Hansen ; redaktion: John Juhler Hansen … et al. – Horsens : Energi Horsens : Danmarks Industrimuseum, 2006. – 112 sider : ill. (nogle i farver) ; 28 cm

62.31 Horsens Belysningsvæsen 1906-1981 / udarbejdet og redigeret af P. Herold og P. Herskind. – Horsens : Horsens Belysningsvæsen, 1981. – 75 sider : ill. ; 24 cm