Horsens Karosserifabrik. Historisk Kalender, juni 2002

I 1939 overtog den da 25 – årige Ludvig Krag et karetmagerværksted på Aaboulevarden 96. Ingen kunne vide, at der kort tid efter fulgte fem besættelsesår, som ganske ændrede vilkårene for at drive en virksomhed. Bilkørslsen var betydeligt indskrænket, så arbejdet i værkstedet var væsentligst fremstilling og reparation af hestevogne.

I 1946 købte Ludvig Krag det nedlagte cikorietørreri på Madevej 69, nu Emil Møllersgade, og byggede et moderne værksted på arealet. Det blev senere udvidet i takt med virksomhedens vækst og de større og større biler.

Det store billede viser opbygningen af to karrosserier til busser. Grundlaget var et chassis, hvorpå man byggede et gitterværk af stålprofiler. Det blev udvendigt beklædt med stålplader og indvendigt med stofbetrukne plader. Dertil kom inventar og fittings, der dannede den færdige bus. Billedet illustrerer ganske godt, hvordan karetmagerens arbejde udvikler sig til karrosseribyggeri.

Det lille billede fra 1962 viser en bybus klar til Horsens Omnibusselskab, fotograferet med fabrikkens medarbejdere og rutebilejer Hans Thorstensen. De rød – gule busser betjente byen indtil 1974, da DSB overtog kørselen.

 

06. juni 1902:

Som sædvanlig havde Byen klædt sig i Festdragt til ære for Grundloven. Af egentlige Grundlovsfester var der jo ellers ellers kun Socialdemokratiets. Borgerskabet nøjes med at fejre Grundloven med Musik og Lys. Denne Gang var ogsaa Haandværkerforeningens Have illumineret om Aften.

01. juni 1922:

I omst. Bekendtgørelsen udbydes Opførelsen af Bygningerne til det store Jubilæumsskue til Sommer i Licitation. Tegninger og Beskrivelser ligger til Eftersyn paa Horsens Landbrugsforeningens Kontor paa “Hjemdal”.

04. juni 1942:

Den første Jubilæumsgave til Byen. Storstillet Gave fra Fabrikant N. Hede Nielsen. Horsensianerne faar i Dag en Jubilæums – Overraskelse: Naar Kirkernes Klokker ringer Byens jubilæum ind, vil nye Toner blande sig i Klangen. Vor Frelsers Kirke vil nemlig i sit Taarn blive udstyret med et moderne Klokkespil, svarende til, hvad enkelte Byer har faaet indrettet i Kirker eller Raadhuse i de senere Aar.

04. juni 1962:

Horsens får i dyrskuedagende kongeligt gæstespil, idet nationalscenens unge tourne opfører “En søndag på Amager” på det smukke friluftsteater i Caroline Amalielund fredag d. 15. og lørdag d. 16. juni. Det folkekære stykke vil bidrage til at skabe yderligere feststemning omkring det store tre dages skue, hvormed Horsens Landbrugsforening fejrer sit 100 års jubilæum.

10. juni 1982:

Inden udgangen af juli skal Horsens kommune havde fundet boliger til mellem 60 og 65 vietnamesere. Det drejer sig om bådflygtninge, som siden efteråret har opholdt sig på Bråskovgård.