Horsens Barberforening. Historisk kalender, juli 1998

Mennesket har altid haft behov for at pynte sig, især på hovedet og allerede i oldtiden fandtes der frisører, barbere og parykmagere.

Ifølge Horsens Vejviser fra 1878 fandtes der på denne tid 1 frisør, 4 barberer og 1 damefrisørinde i byen. Antallet steg hurtigt til 36 barberer og frisører i 1917 og i 1946 fandtes der 39 barberer og herrefrisører og 48 damefrisører.

Horsens Barberforening blev stiftet den 15. april 1890, som en del af Centralforeningen for Jyske Barbermestre, Frisører og Parykmestre. Foreningen blev i 1987 sammensluttet med Horsens Damefrisørlaug og blev til Horsens Frisørlaug.

I foreningens love fra 1916 kan man se, at foreningens formål bl.a. er at ensrette priser og lukketider, samt støtte fagskoler. Ingen mester kan få sin lærling på fagskole uden at medlem af foreningen.

De unge lærlinge brugt beboerne på Fattiggården til at øve sig på, som det ses på det store billede, der er fra 1914 eller 15.

På det lille billede ses oldermanden i foreningen, Johannes Andersens barbersalon, der i 1878 var beliggende på Torvet nr. 521 (nuværende Torvet 20).

05. juli 1898:

En lille Pige paa omtrent 5 aar faldt i Aftes i Aaen i Nærheden af Fugholm Bro, men blev heldigvis næsten øjeblikkelig trukken op af en tililende Mand. At Børn falder i Aaen er for Tiden en næsten dagligdags Ting, hvisaarsag lidt mere Paapasselighed under ingen Omstændigheder burde være overflødig.

15. juli 1918:

Da Fabrikant Emil Møller i Gaar fejrede sin Fødselsdag ved en lille Middag ude paa sin Villa, opdagedes der pludselig, at det brændte i Sidebygningen. Brandvæsenet blev telefonisk alarmeret. Da Sprøjterne kom i Gang, var Sidehuset saa omspændt af Flammer, at Huset ikke kunne reddes. Rygtet om at “Sølyst brænder” spredtes hurtigt og inden længe var Sundvejen sort af Mennesker, som skulle se Branden.

29. juli 1938:

Jenny besejrede Østersøen efter en gigantisk Kamp paa 40 Timer. Kl.10.58 gik Jenny Kammersgaard i Land paa den tyske Kyst efter en Svømning uden Sidestykke. Flere Gange tvivlede man i Ledsagerbaaden paa, at Svømningen kunne gennemføres, men Jenny trodsede alle Vanskeligheder og enhver Forespørgsel, om hun ikke ville tages op, blev mødt med harmfulde Fnys.

22. juli 1958:

Horsens Plejehjemsforenings Spædbørnshjem paa Skolestien kan d. 1. august fejre 50-aarsdagen for hjemmets aabningen. 1600 børn har i det forløbne halve aarhundrede tilbragt deres spæde barndom paa hjemmet.

06. juli 1978:

Allan Rønne og hans far, Valdemar Rønne Jensen, har atter overtaget kulturhuset ABC-teatret på Strandkærvej i Horsens. I går eftermiddags meddelte Allan Rønne, der var stillet den fornødne sikkerhed til Byggeriets Realkreditfond, ca. 700.000 kr., bl.a. til dækning af forfalden og indeværende termin.