Holger Danskes Gravhøj

Holger Danskes Høj

Dansk Kulturs hjemmeside står der følgende om Holger Danskes Høj:

På Bygholms mark ved Horsens er der en stor høj, hvor de gamle siger, at Holger Danske ligger begravet. Og at der er noget om det, det ved man af, at man engang har fundet et så stort sværd i denne høj, at tolv heste med nød og næppe kunne trække det til gården.

Holger Danskes Høj

Da man havde fået det hjem, blev der sådan en tummel samme aften, at man hvert øjeblik syntes, at murene var ved at styrte sammen, og ikke et menneske havde ro den nat, enten oppe eller nede.

Det første man derfor greb til om morgenen, var at få sværdet tilbage til højen igen, og det var tydeligt nok, at man havde båret sig forkert ad, da man tog sværdet ud af højen, for da det skulle tilbage til højen var det så let, at to heste nemt kunne trække det.

Holger Danskes Høj 031.jpg

(Den gamle, siger man, vil bruge det sværd, når tyrken kommer og vander sin hest i Viborg sø, hvad nok engang vil ske, og det er derfor han ikke vil af med det.

(Bind I, B141 s.254 nr. 274). Se Feilberg: ”Holger Danske og Antikrist”. Danske studier 1920, s.97-125