Holger Christian Winther f.5. januar 1897 – d.8. februar 1969

Af Lars Bo Larsen

Holger Christian Winther blev født d. 5. januar 1897 i Horsens og døde d. 8. februar 1969 i København.

Forældre: Bogholder Knud Gylding Winther og Maria Winther. Studentereksamen 1915 fra Horsens Statsskole. Tandlægeeksamen 18. juni 1922.

Københavnsk societytandlæge (praksis i København fra og med 1934), virkede i sit fag i både provinsen (i Horsens fra 1931-1934) samt i Sverige under besættelsen (fra 1. juli 1944 til 15.maj 1945) ved regiment “Danforce”.

Holger Christian Winther var i sin samtid berømmet for sine kunstfærdige livs- og dødsmasker (afstøbninger i gips) af fremtrædende danske mænd og kvinder forfattere, skuespillere, kunstnere, politikere og videnskabsmænd. De i alt 69 ansigtsmasker der af eksperter anses som nogle af de ypperste i verden, er senere blevet henholdsvis doneret og solgt til Frederiksborg Slotsmuseum, hvor de bliver opbevaret i et tårnværelse, hvor de er utilgængelige for offentligheden.

kilder

Pilgaard Johnsen, Poul: ” Tandlægens Masker” Forlaget Bianco Luna, København, 2007.
Danske Tandlæger, 3. udgave , Dansk Videnskabs Forlag A/S København, 1953.
Berlingske den  18.maj 2007, artiklen “Når de læser dette er jeg dø….” af Mads Kastrup.
Horsens Folkeblad den 12. februar 1969, “Nekrolog over  Holger Winther”.