Hjørnet af Hestedamsgade og Svanesgade o. 1920. Historisk Kalender, februar 1986

På billedet ses Valdemar Bertelsens kontante kolonialforretning, i hvilken ejendom også Ingeniørkontoret for Bjerge – Hatting Herredes Højspændingsanlæg ved Eriksen og Sardeman havde til huse.

Ejendommen har Hestedamsgade nr. 17, mens nr. 19 og 21 sammen med det meste af Svanesgade ejedes af F.D.B., der anvendte bygningerne som kontor og lager. I nr. 25 lå Christian Nielsens Masinfabrik, Kobber – og Metalstøberi, samt en elektrisk installationsforretning, Th. Ravns Pigeskole, ligesom mosaikmester R. Brunicardi havde forretning her.

Omkring 1920 kunne man endvidere finde adskillige gæstgiverier i Hestedamsgade, bl.a. Højskolehjemmet, Hotel Hafnia, Restauration Vennely og Thorborgs Restauration. Længere henne af gaden lå A/S S.J.M. Mogensens Skotøjsforretning og Singer og Co`s Symaskineudslag.

På billedet er personerne: Nøhr Jensen til højre og Teilmann til venstre hvem er de øvrige ?