Historisk kalender, februar 1996

I begyndelsen af dette århundrede var det meget almindeligt, at husfaderen startede hver dag hos barberen og efter endt barbering nød en kop kaffe på den ofte nærliggende restauration. I år 1900 fandtes der 16 barbersaloner og 15 restaurationer i Horsens, flere af dem lå i nærheden af hinanden.

I Søndergade 3 havde J. Petersen restauration ved siden af C.Nielsens barbersalon. Begge har haft deres forretning i dette hus fra omkring 1887 til ca. 1909.

Det flotte murmaleri på siden af huset var ikke ualmindeligt på denne tid; flere steder i byen kunne man se denne form for udsmykning på husene. Bemærk også under murmaleriet skiltet, der fortalte, at hestene skulle bevæge sig i skridtgang.

På det lille billede ses den anden barbersalon, der samtidig med C. Nielsens salon fandtes på Søndergade, nemlig Alfred Høfler, der havde barbersalon i nummer 25. Omkring år 1900 flyttede Alfred Høfler sin salon til Søndergade 15.

Alfred Høfler var den første barber i Horsens, der indførte elektrisk ansigtmassage, og som noget enestående på den tid blev alle hans barberknive dyppet i en stærkt desinficerende vædske før hver ny kunde. Ligeledes i nummer 25 havde M.J. Mouritsen sin trikotageforretning, hvor han ifølge en samtidig annonce solgte garn og trikotagevarer til byens billigste priser.

Skræddermester Anton Nielsen havde sin skrædderforretning på 1. sal i ejendommen.

 

02. februar 1896:

Tomme Øltønder tilhørende R. Jensens Bryggeri, bedes snarest retourneret eller afleveres til Ølkusken.

07. februar 1916:

Venstremænd og Kvinder erindres endnu en Gang om Fremskridtforeningens Møde i Aften Kl. 8 i Hejmsdals Sal, hvor Amtsforvalter R.P. Jensen, Skanderborg taler om Valgloven og andre spørgsmaal om Øjeblikkets Politik.

24. februar 1936:

I Gaar var der forløbet en Uge siden Snestormen tog sin begyndelse. Medens Mælken til Byens Mejerier er naaet frem pr. slæde fra oplandet har Mejerierbestyrer Jørgensens, Klakring, maattet iværksætte en hel undsætningsekspedition. Han engagerede Fisker Hans Jensen, Juelsminde, og lod dennes Skude fylde til Randen med Mælkeflasker og Mælkejunger og med denne Last stod Skuden Fjorden ind til Arbejdernes Mælkeforsyning.

02. februar 1956:

En af Arrestens mest trofaste Gæster, “Daniel i Løvekulen” blev i Gaar Morges lukket ud efter at have afsonet en Bødestraf for Beruselse. Op ad Formiddagen overvældede Tørsten ham i en saadan Grad, at han paany tyede til Flasken. “Daniel” blev saa ustyrlig fuld, at Politiet fandt det bedst, at tage ham i forvaring igen. Det skete kort for Middag.

09. februar 1976:

Horsens sætter ind med tandpleje for småbørn. 250 3 – årige er undersøgt på skoletandklinikken. Ca. 50 % havde huller i tænderne.