Hestedamsgade ca. 1894. Historisk kalender, juli 1983

Isenkræmmeren har sat >>tilbuddene<< ud på gaden, og trækker herved forbindelsen til nutidens isenkræmmer på hjørnet af Søndergade og Hestedam. Siden bygningen opførtes i 1880`erne har der med kun en kort afbrydelse været solgt isenkræm fra dette sted. Men ellers er det meste jo forandret.

Yderst til venstre på billedet ses lidt af indgangspartiet til >>Svaneapoteket<<, som lå på hjørnet af Jessensgade og Hestedam indtil 1905. Det første hus i gaden (nr. 1). viser sadelmager Søren Erichsens butik med markiser. Det lille hus derefter rummede Petersens skrædderforretning og må sammen med huset ved siden af have udgjort nr. 3, da denne bygning, som bl.a. husede >>Højskolehjemmet<< , ikke har nogen dør mod gaden. Derefter følger to bagerbutikker ved siden af hinanden ! I nr. 5 bagermester H. P. Hansen og i nr. 7 bagermester Schmidt. På den anden side ses et stort skilt på det fremspringnede hus (nr. 26) som i dag er urmagerbutik. F. A. Pødenphant, smedemester står der, en slægtning til den meget kendte Carl Johan Pødenphant (1839 – 1909, Carl Johansgade er opkaldt efter ham), Han var med ved oprettelsen af meget stort antal foreninger i årene fra ca. 1870 – 1900. I næsten 30 år var han formand for Arbejderforeningen, den forening, som i 1885 opførte den gamle forsamlingsbygning på Søndergade 30, som i dag huser Byarkivet.