Hejmdal. Historisk kalender, marts 1998

Bygningen “Hejmdal”, Rædersgade 3, blev opført i foråret 1886 og nedrevet i 1970 for at give plads til Den østjydske Egnssparekasse,  dvs. den nuværende B.G. Bank.

Hejmdal var kendt over det ganske Horsens og i Horsens opland. Lige så kendt var udtrykket “Jens o Hejmdal”, der dækker over navnet på Hejmdals restauratør gennem 32 år, Jens Rasmussen. Han skabte et samlingssted for såvel byens som egnens befolkning.

Restauranten i Rædersgade 3 ejedes af et aktieselskab med egnens landboere som aktionærer. Horsensegnens landmænd og en stor del af byens foreninger holdt her deres faglige og politiske møder, ligesom forskellige af egnens landbrugsorganisationer havde deres kontor her.

Jens Rasmussen, der trak sig tilbage som restauratør i 1946, huskes af mange ældre horsensianere for sine sjove påfund og særprægede arrangementer. Her blev hver onsdag aften afholdt “Gammeldaus Autener”, hvor man i god tid måtte reservere plads, og selvfølgelig fejredes hvert år en god gammeldags høstfest, Det store billede fra 1940´erne viser optakten til den årlige høstfest, hvor Jens Rasmussen kører de sidste neg hjem.

Bemærk spillemændene bagest på høstvognen. Det lille billede viser den flotte bygning “Hejmdal” set fra øst.

16. marts 1898.

Annonce: Bergsmanns store Cirkus, Ridehuset i Kildegade, Torsdag den 17. Marts Kl. 8 1/4. Stor Nyhedsforestilling bestaaende af 15 Numre, deraf 10 nye Numre. Ridehuset  er opvarmet.

26. marts 1918:

Fra Byraadet: Haveselskabet “Solvang” fik Tilladelse til at sætte sine Gader i Forbindelse med Sundvejen og Langmarksvej.

12. marts 1938:

Om faa Dage begynder Tilplantningen og Tilsaaningen af det nye Sportsanlæg paa den gamle Dyrskueplads mellem Vestergade og Statsfængslet. Sportsanlægget, der, naar det i 1939 staar færdigt til Ibrugtagning, har kostet 70.000 Kr., er som bekendt udført som Nødhjælpsarbejde.

16. marts 1958:

En ny skulptur “Moder med to børn” ventes i løbet af kort tid opstillet i “Beringsparken”.

14. marts 1978:

Schønning og Arve`s ny fabrik i Horsens står nu klar til indflytning og produktionen kan snart startes. Der forestår dog stadig flytning af en del maskiner dels fra København dels fabrikken “Jylland” på Sct. Helenevej.