Haveselskabet >>Langmarken<<`s sommerfest ca. 1930. Historisk Kalender, juni 1983

Kolonihaverne tilbød den voksende bybefolkning en nyttig anvendelse af den voksende fritid. De første haveforeninger blev dannet i 1890`erne. Under 1. Verdenskrig kom mange nye til, og under krisen i 1930 `erne opfordrede regeringen til oprettelse af kolonihaveselskaber for de at arbejdsløse kunne skaffe sig et sundt tilskud til kosten. Efterhånden blev Horsens omgivet af et bælte af haveforeninger.

Her kunne familielivet udfolde sig, men desuden havde haveforeninger mange fælles foranstaltninger såsom indkøb af frø- og haveredskaber, istandsættelser af veje i havekolonien og afholdelse af fester. Haveselskabet >>Langemark<< havde festplads ved Nørrestrand, hvor man man bl.a. holdt sommerfester.