Havearbejde i Hatting

Havebrug i hatting.jpg

På billedet ses familien Harald og Bolette Poulsen med deres børn i færd med at luge i deres køkkenhave. Ved deres bolig lå prydhaven med solsikker og andre skæreblomster ud til gaden og husets indgangsparti. Køkkenhaven lå bag huset og ud mod markerne og markvejen.

Harald Poulsen var ansat ved statsbanerne og var en af de 4-5 ansatte ved Hatting station i årene omkring 1915-1920. Han blev senere stationsforstander i Bjerregrav.

Mange mennesker drev på den tid en nyttehave, for selvom de måske havde en fast indtægt, var den sjældent stor nok til at forsørge en talrig familie. I køkkenhaverne dyrkedes der som regel mest mættende grønsager som kartofler, gulerødder, kål, persillerødder og pastinakker. De fleste af disse urter kunne også tåle at blive gemt i jordkuler vinteren igennem og på den måde over lang tid supplere en sparsom indtægt.

De mennesker, som ikke havde boligforhold, der gav mulighed for dyrkning af en køkkenhave, kunne erhverve sig en kolonihave eller købe grønsager i de mange gartneriudsalg, der opstod overalt i Horsens i takt med indvandringen til byen af mange mennesker fra oplandet. Horsens by fordoblede sit indbyggerantal mellem ca. 1875 og 1900 og samtidig skete der mere end en fordobling af antallet af gartnere, handelsgartnere og gartneriudsalg.

Bodil Møller Knudsen, marts 2010.