Harald Rix

Harald Rix Manufakturhandel. B2204

Harald Rix blev født i Silkeborg d. 9. april 1864. Han åbnede sin forretning på hjørnet af Søndergade og Hospitalsgade d. 1. oktober 1891. Før dette havde Harald Rix været kommis og rejsende for Horsens-firmaet “Frølund & Wittrup”.

I 1897 købte Harald Rix ejendommen med manufakturhandlen, og siden udvidede han butikken. Bl.a. flyttede Harald Rix sammen med hustruen Marie fra førstesalen til Hestedam, så den tidliger privatlejlighed blev til konfektionslokale og varelager.

I 1904 foretog Harald Rix en større ombygning af ejendommen, idet han fik tilføjet endnu en etage samt et tårn.

Efter starten hvor Harald Rix kun havde en ansat udover sig selv, havde han i 1906 ansat 9 medarbejdere. Det betød, at den gamle skik med, at personalet blev bespist af fru Marie Rix, døde hen. Nu var det kun om søndagen, at ekspedienterne blev indbudt til spisning hos familien Rix.

I 1916 kunne Harald Rix fejre sit 25 års jubilæum som manufakturhandler. Han sad på dette tidspunkt som formand for Horsens Manufakturhandler-forening.

D. 12. december 1921 døde Harald Rix efter kort tids sygdom, men forretningen blev ført videre først af hans enke Maria Rix sammen med førstemanden Wilhelmsen, og derefter af sønnen Kaj Rix.

I 1935 skete endnu en udvidelse af butikken, denne gang ved arkitekt Vitus Borning, hvor bl.a. forretningens vinduesareal blev fordoblet.

Om Harald Rix Manufakturhandel skrives i “Danske byer og deres mænd IV – Horsens by”:

Paa Hjørnet af Hospitalsgade og Søndergade findes Harald Rix’s kendte Forretning. Kun 21 Aar gammel kom Rix til Horsens som Ekspedient i den Forretning han nu selv har ejet siden 1891. Til at begynde med havde han kun een Medhjælper, nu er Tallet 15. Harald Rix staar som et godt Bevis paa, hvad der kan opnaas ved sund Forretningssans og stadig Paapasselighed, og han kan med Stolthed pege paa, at hans Forretning ikke er nogen Aflægger af de større Aktieselskaber, hvorfor han kan gøre sine Indkøb hos Ind og Udlandets største Fabrikker, og de derved vundne Fordele kan han lade tilflyde sine Kunder.

Se også artiklen om Kaj Rix

Billeder:

Harald Rix Manufakturhandel. B2204

Søndergade 2, Harald Rix manufakturhandel. B2204

Harald Rix Manufakturhandel. B2314

Hospitalsgade – oversigt set fra nord. Søndergade 2, manufakturhandler Harald Rix, Hospitalsgade 6, købmand P. Tang (M. A. Larsens efterfølger) B2314

Bygningen på hjørnet af Hospitalsgade og Søndergade, 2009

Indskriptionen på bygningen på hjørnet af Hospitalsgade og Søndergade. Foto 2009

Læs mere:

Danske byer og deres mænd IV – Horsens By. Red. Andr. K. Jensen, 1916

99.4 Rix, Harald : Harald Rix 1891 – 1. oktober – 1941 : et Horsens-firma set gennem modens brogede briller / tekst: Carl Th. Jørgensen ; tegninger: Inger Andersen. – Horsens : Horsens Avis’ Bogtrykkeri, 1941. – 20 sider : ill.