Hans Karpinski f. 28. september 1870 – d. 23. maj 1952

af Lars Bo Larsen

Tarmgrosserer Hans Karpinski, der var tysk af fødsel, men som har opholdt sig i Horsens i henimod et halvt sekel, var i sin tid pølsemager på Andelsslagteriet og drev også i en periode Horsens Statskontrollerede Pølsefabrik. Inden han kastede sig over tarmhandel. Som grosserer i denne branche rejste han overalt i Østjylland, og hans ukuelig humør var værdsat over alt.

Hans Karpinski, der under Første Verdenskrig (1914 – 18), var en af de driftige forretningsmænd der tjente betydelige summer på eksport af kødprodukter og levende dyr, til det krigsførende Tyskland.

Kilder:

– Horsens Avis den 24. maj 1952.

– Horsens Folkeblad den 24. maj 1952.

– Folketælling 1916.