Grønagerskolen

af Lars Bo Larsen

Den 1. august 1974 nedlagdes Horsens Kommunes Hjælpskole, som havde til huse i den gl. handelsskole på Vitus Berings Plads, Horsens Byråd vedtog nedlæggelsen af Hjælpeskolen, hvorefter samtlige elever overførtes til en nybygget specialskole på adressen Fussingvej nr. 4, den ny specialskole der havde fået navnet Grønagerskolen.

Grønagerskolen, var en specialskole for elever der ikke kunne inkluderes i den almene folkeskole, specialskolen var en foranstaltning for børn f.eks. med hæmmet intellektuel udvikling, måske yderligere belastet med et understimlerende hjemmemiljø og som socialt fungerede dårligt, for børn med hjerneskader og for børn, velbegavede, men med alvorlige følelsesmæssige forstyrrelser, opstået ved miljøskade i ordets markante betydning.

Eleverne blev visiteret til Grønagerskolen efter konference på den enkelte folkeskole gennem skolepsykologisk rådgivning. Formålet med at visitere eleverne til specialskolen var at hjælp dem igang så de fik mulighed for at udfolde deres evner. Visitationen var for et år ad gangen, og hvert år, primo april blev hver elevs [be]handlingsplan taget op til vurdering med henblik på en eventuel tilbageførelse til den almene folkeskole eller forsættelse på Grønagerskolen eller en anden passende foranstaltning.

Grønagerskolen lukkede sommeren 1992 og de 33 elever der var tilbage blev fordelt i obs – klasserne på de almene folkeskoler eller forsatte på familieskolen eller udgik fra skolevæsenet.

Kilder: 

Artikler

Horsens Folkeblad den 23. februar 1974

Horsens Folkeblad den 6. oktober 1990

Horsens Folkeblad den 22. maj 1992

Arkivalier

– Byarkivet, A113