Grethe Agerskov

Grethe Agerskov, senere Heltberg. B4199

Grethe Agerskov, født 1911, senere gift Heltberg fotograferet den 26. marts 1913. Datter af Jens Karl Knudsen Agerskov og Eva Agerskov (fotograf Hansen og Bryde, Theater Passagen, Horsens) B4199.

Jens Karl Knudsen Agerskov. B4179

Jens Karl Knudsen Agerskov med hustruen Eva Agerskov og datteren Grethe.

Jens Karl Knudsen Agerskov født 21/1-1978 i Uth, død 1976-77. Eva Agerskov født 29/11-1882 i Århus, død 1964.

Oplyst bag på billedet: Grethe Agerskov g. Heltberg f. 1911, Grethe 1 aar 1912 mai. J.C.A. og Eva A. m. datter.

(Fotograf Hansen og Bryde, Theater Passagen, Horsens). B4179

Se også artiklen om Grethe Heltberg