Getsemanekirken. Historisk Kalender, december 2004

Metodistmenigheden i Horsens byggede i 1906 en kirke, efter tegning af arkitekt Christian Jørgensen. Kirken, der opført i rød teglsten, ses på det lille billede. Den markerer sig tydeligt med sit 32 m høje, spidse tårn, som især gør indtryk, når man nærmer sig ad Houmannsgade. Tårnet er skænket af kvarterets beboere.

Hos metodisterne er alle i menigheden lige, hvilket viser sig i kirkesalen, hvor der hverken er kor eller apsis. Altertavlen er erstattet med præstens talerstol, som ses på det store billede.Døbefonden står bag alterskranken ved alteret, i modsætning til folkekirken, hvor den altid står uden for alterskranken.

Metodismen er grundlagt i England i 1700 -tallet, men dansk metodisme har sin oprindelse i USA, hvorfra den første præst kom i 1858. Menigheden i Horsens begyndte i 1878 og fik egen præst 1881. I 1882 flyttede den ind i Vimmelskaftet 8 i en ny bygning, der var opført med kirkesal og præstebolig. Bygningen står der stadig. I de første fem år lejede metodisterne bygningen, men i 1887 købte de den og brugte den som kirke til 1906, hvor menigheden flyttede ind i den nye kirke, der havde kostet 22.000 kr. På dette tidspunkt var menigheden på ca. 200 medlemmer. Da metodistmenigheden var størst i Danmark i 1923 var der i alt 6311 medlemmer.

 

 

06. december 1904:

Bygningskommisionen har anbefalet et Andragende angaende en bygning paa Enkefru Lehmanns Ejendom, hvor der ud imod Aaboulevarden vil blive anlagt en elektrisk Lysstationen for Ejendommen mellem Hospitalsgade, Søndergade, Raadhusgade og Aaboulevarden.

29. december 1924:

Foruden den store 22-Hestes Brand-Motorsprøjte, som Horsens Brandvæsen i sin Tid anskaffede fra A/S Kramper og Jørgensen, vil Brandvæsnet i de nærmeste Dage have en noget mindre Motorsprøjte færdig til Brug. Den har tilmed den Fordel, at den er langt lettere at manøvrere med end den store tunge Gideonvogn.

21. december 1944:

Søndergade raseret af Bomber i Nat. Tre Foretninger blev fuldstændigt ødelagt, og den anrettede Skade løber op i Hundredtusinder. Ved de to Detonationer, der kunde høres over hele Byen, kom heldigvis ingen Mennesker noget til.

12. december 1964:

Horsens Andels-Svineslagteri søger at få de store leveringer fremskyndet, men undgår næppe helt overarbejde. De sidste 2-3 uger før juleaften er en af Horsens  Andels-Svineslagteris travleste i året.

05. december 1984:

Horsens ny Kunstmuseum blev i går beriget med en gave på ikke mindre 100.000 kroner: Det skete i form af fabrikant Eigil Hede Nielsen og det blev borgmester Holger Sørensen, der modtog den smukke donation.