Gasværket og Elværket. Historisk Kalender, august 2005

Horsens Kommunale Gasværk og Horsens Kommunale Elektricitetsværk forsynede i mange år byens gasvaerketborgere med energi til produktion, lys og varme. På det store foto fra først i 1930`erne ses gasværket i forgrunden og elektricitetsværket med den markante skorsten bagved.

Gasværket blev taget i brug i 1860 og lå tæt på Horsens Havn, hvorfra kullene til gasproduktionen blev leveret og var opmagasineret. Værkets mest markante bygninger var gasbeholderene. Det lille foto er taget i midten af 1950´erne fra toppen af den største af beholderne og viser udsigten mod øst.

Gasværket blev løbende udvidet, efterhånden som forbruget af gas i Horsens voksede. Langt hovedparten af byens husstande anvendte gas til madlavning og koks til opvarmning, Dertil kom leveringen af gas til byens industrier. Værket lukkede i 1985.

Horsens Elektricitetsværk blev indviet i 1906 og placeret som nabo til gasværket, fordi gassen ved hjælp af gasmotorer kunne anvendes til elproduktion. I 1927 overgik værket til dampturbinedrift, hvilket bl.a. betød opførelsen af en 76 meter høj skorsten. Fra 1951 overtog I/S Skærbækværket ved Kolding Fjord opgaven med at forsyne Horsens med elektricitet. Det førte til lukningen af elværket i Horsens i 1958. Elværkets hovedbygning er en af Horsens markante bygninger, tegnet af Horsens- arkitekten Viggo Norn. Hovedbygningen rummer en smuk, flisebelagt maskinhal. Gas- og elektricitetsværkets bygninger huser i dag Industrimuseet.

 

gasvaerket-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. august 1905:

I Aftes sattes saa Finalen for den jyske Udstilling med al skyldig Honnør og under en vældig Deltagelse fra Befolkningens Side. Herved 8-Tiden var flere Tusend Mennesker samlet paa Udstillingenspladen. Senere hen er nok Tallet voxet til 10,000. Der har vistnok aldrig været saa mange Mennesker i Lunden paa en Gang som i Aftes.

8. august 1925:

Den jubilerende Haandværker – og Industriforening har selvfølgelig paa sin 75 Aars Jubilæumsdag i Dag været Genstand for megen Opmærksomhed. I Formiddagens Løb har en Række Foreninger og Korporationer her fra Byen overbragt deres Lykønskninger. I Aften Kl. 6 er der Festmiddag og Bal, og i Morgen finder den store Havefest Sted for Foreningens Medlemmer.

9. august 1945:

11 hollandske Børn trænger alle til at nyde godt af den danske Mad. I Gaar ved Middagstid ankom 11 hollandske Børn til Banegaarden i Horsens, hvor de modtaget af Sct. Georgsgildet og Godsekspeeditør Parup, der repræsenterede “Red Barnet”.

13. august 1965:

Den største sensation paa Arena-turneen, hvor folk fra Hede Nielsens Fabrikker i Horsens præsenterer vinterens program, er et fjernsynsapparat med farver paa skærmen.Prøvebilledet faas frem ved hjælp af en generator. Paa skærmen kan man se en række striber i alle spektrets farver. Mere er der ikke, men for en radio-og TV-mand er det noget af sensation.

5. august 1985:

Kvium har med sin udstilling I Horsens fået en fantastisk modtagelse. På udstillingen  findes et enkel billede af motorcykler, men resten er udtryk for Kviums “ny bølge”, billeder af næsten besættende karakter, stærke, pågående og for nogle måske også provokerende.