Garderforeningen for Horsens og Omegn

Garderforeningen for Horsens og Omegn blev stiftet 5. juni 1889. Foreningens navn var i starten Den jyske Garderforening for Horsens og Omegn. Foreningen blev den tredje ældste garderforening i Danmark, med Københavns Garderforening som den første i 1885.

Foreningens formål var at styrke og sammenknytte det gode kammeratlige Forhold ved Afholdelse af Sammenkomster i Kærlighed til Fædrelandet og undersåtlig Ærefrygt for Kongen og Kongehuset, samt efter Evne yde Hjælp til trængende og forhenværende Gardere, deres Enker og Børn.

Den første formand blev postmester Charles Friis, der desuden var med til at stifte De danske Garderforeningers Fællesrepræsentation 21. maj 1911, hvor han blev vicepræsident.

Garderforeningen i Horsens fik indviet sin fane af kronprins Christian 16. juli 1911. Foreningen var medlem af De samvirkende Soldaterforeninger i Horsens og Omegn.

I årene under 2. Verdenskrig begyndte Garderforeningen at arrangere en årlig ”mannetur”, der traditionelt var en skovtur. Her blev der bl.a. uddelt hæderstegn for 25 og 50 år som garder.

I 1970 startede foreningen en ugentlig skydetræning med salonriffel, på skydebanen under godsbanegården, der havde en 15 meter lang bane.

100 års jubilæet i 1989 fejredes med bl.a. fanemarch gennem Horsens by 3. juni.

Medlemstallet lå i 1908 på 59 og i 1989 var antallet 330 medlemmer. Foreningen eksisterer endnu.

Original artikel af Anette Jørgensen.

Besøg foreningens hjemmeside

Artikler fra Horsens Folkeblad:

Landets første jyske garderforening fylder 80 (Horsens Folkeblad 30.09.1969)

Læs artiklen

Læs mere:

Byarkivets indkomstjournal 1981-017 og arkivfond A-440

35.506 Håndbog for De danske Garderforeninger. Kandrup & Wunsch, 1933 (side 59-63: Garderforeningen for Horsens og omegn)