Frøken Mommes Institut. Historisk kalender, december 1994

Alle pigerne på billedet nedenfor var elever på Frøken Mommes Pigeinstitut i Rædersgade 5.Dette institut var ikke det første, som bar Momme – navnet. Allerede i 1856 åbnede Jensine – kaldet Sine – Momme et institut for pigebørn, som havde til huse i Nørregade 13. I 1870`erne drev Ingeborg Margrete Momme institut på Søndergade nummer 41. Her var også lærerinderne Johanne og Hedevig Momme ansat. Sidstnævnt åbnede i april 1884 sit eget institut, i en nyopført bygning ved siden af Heimdal i Rædersgade, og det var som en klasse hos hende, at de syv piger lod sig fotografer engang i midten af 1880`erne.

Det er desværre ikke muligt med sikkerhed at fastslå alle pigernes navne, men de to længst til højre i hver række er søstrene Johanne og Ebba Fausing. I bagerste række, som tre fra højre står direktør og konsul Otto Creemers`datter Inger og i forreste række i midten slanger en af Levy – familiens døtre sig. De to Fausinger var børn af Adolf og Elfrida Fausing, som boede i den store købmandsgård i Hospitalsgade 6, og de var kusiner til Inger Creemers. Hendes tidligt afdøde mor var søster til Elfrida, i hvis hjem både den moderløse Inger og hendes to søskende fordrev mange gode timer. Især synes somrene i lysthuset i Fausings have, på en af hospitalets jordlodder ud til åen, at have været uforglemmelige.

Pigerne forberedte sig i Frøken Mommes Pigeinsitutut til en senere skolegang i Borgerskolen. Det var almindelig skik for mange velstående familier at sende deres børn i en privat forberedelsesskole før deres deres endelige indtræden i en af byens borgerskoler. I 1885 indførte Frk. Mommes skole også kurser med henblik på præliminæreksamen, men skole overlevede ikke mange år herefter. I 1900 skiftede den navn og kaldtes nu Frk. Larsens Pigeskole, og i 1904 forsøgte Aktieselskabet Frk. Mommes Skole forgæves at sælge bygning og inventar til Horsens Kommune.

 

18. december 1894:

Børneasylets Jul: Vi tillader os at bringe denne Sag i velvillig Erindring. Asylet med dets mange Smaabørn trænger til almindelig Støtte og modtager ogsaa smaa Bidrag med Taknemmelighed.

12. december 1914:

En Pige, der var fæstet som Mælkepige med ugentlig Løn og som forlod Pladsen uden Varsel, blev sagsøgt af Husbonden til Erstatning og Bøde, da hun efter hans Mening var fæstet halvaarsvis. Da han ikke havde noget Bevis herfor, blev Pigen frifundet ved Voer og Nim Herreders ret.

22. december 1934:

Der er stor Utilfredshed hos Byens Handlende med den nye Lukkelov, som siges at havde skadet Julehandlen. Hele Ugen har Forretningerne haft aabent til kl.9, men i Morgen, Søndag, er den Tid, der maa holdes aabent, begrænset til 4 Timer.

09. december 1954:

De berømte firlinger fra Breth fylder i dag 18 aar og bliver dermed myndige.

20. december 1974:

Hele østbyen er snart dækket af kabel – tv. Inden udgangen af 1975 skal der være mulighed for alle indenfor de gamle købstadsgrænser til at se fjernsyn fra tyske og svenske stationer.