Fra Ht. – Grund til Rådhus. Historisk Kalender, november 1989

Det lille billede, der viser en del af Åboulevarden set mod øst, er fra ca. 1910. På billedet ses den karakteristiske hvide, nu nedrevne rigmandsvilla, hvor konsul og direktør Mørch boede.

Samme skæbne er overgået næsten alle bygninger på billedet. Om ikke nedrevet, så nedbrændte. I 1918 gik det meste af Horsens Trælasts bygninger op i luer.  (den højre husrække på billedet).

Det andet billede viser den genopbyggede virksomhed set fra syd med de mange lagerhaller. De fik lov til at stå til begyndelsen af 1970`erne, hvor unge arbejdsløse fik beskæftigelse ved nedbrydningsarbejdet, idet Horsens kommune havde byttet jord med HT.

Den store trælasthandel flyttede ud til Thorsted syd på Mosegårds tidligere jorder, hvor nye store haller var blevet opført.

Efter flere nedrivninger og nye vejføringer kunne byggeriet af det nye rådhus gå igang. Initiativet gav signal til, at Åboulevarden gennem de seneste 10 år er blevet forvandlet fra at være tilholdssted for boliger og industri til et centrum for serviceerhverv.