Forskningscenter Bygholm

Forskningscenter Bygholm huser en del af Institut for Jordbrugsteknik samt Den økologiske forsøgsstation Rugballegård. På Bygholm ligger blandt andet et luftfysisk laboratorium og Europas største spredetekniske laboratorium.

Kontakt:

Schüttesvej 17, 8700 Horsens

tlf.: 8999 1900

Læs mere på hjemmesiden

Artikler fra Horsens Folkeblad:

Bygholm hjemsted for Danmarks første økologiske forsøgsstation. (Horsens Folkeblad, 27.02.1996)
Læs artiklen