Foreningen de 30 Skytter

Foreningen De 30 Skytter blev stiftet den 30. oktober 1886 på en beværtning i Allégade. Foreningens navn henviste til, at 30 var det højeste antal faste medlemmer foreningen måtte have. Der fandtes dog også mulighed for at blive optaget som en af 20 reserver, der kunne træde ind i tilfælde af afbud. For at komme i betragtning som medlem skulle man godkendes af bestyrelsen, og som minimumskrav skulle man være gift.

Foreningen startede som et lukket selskab kun meget få kendte til, men åbnede sig med tiden lidt op. Foreningen afholdt skydestævner, der minimum skulle foregå hvert forår og efterår. De første år foregik skydningerne i en grusgrav ved Priorsløkke og senere på Løvhøj.

Ud over dette havde foreningen også et selskabeligt formål, og der blev afholdt en del sammenkomster og fester. Disse blev de første mange år afholdt på Landmandshotellet på hjørnet af Vestergade og Nørrebrogade, men senere gik man over til at benytte Håndværker- og Industriforeningens lokaler i Allégade.

Original artikel af Anne Sofie Krogh.

Læs mere:

Byarkivets arkivfond A-008 og A-438