Flensborgs Stiftelse

Nørregade 31. Foto 2009

Få år efter Svaneboligen blev stiftet, fik Horsens en ny stiftelse på det, der i dag hedder Nørregade 31, nemlig Flensborg Stiftelse. På facaden kan læses:

“Frie bolig for 8te Horsens Borgeres Enker, oprettet det velgiørende Forsyn til Ære af Cancellieraad Andreas Flensburg, Borgemester og Byefoged i Horsens og hans Frue Anna Catharina Stephans-Datter, hvis Varighed ved Gavebrev er bekræftet Aar 1790 den 23. October”

Giveren var den på det tidspunkt 74-årige borgmester Andreas Nielsen Flensborg som gav den i:

“Taknemlig Amindelse om Forsynets mange Velgierninger og naadige Førelser, hvoraf vi i vor Ungdom indtil høie Alderdom her i Horsens har haft saa mange Prøver, fra os og vore Arvinger skænker og giver et i Horsens By og os tilhørende Hus til bolig for 8 fattige enker”

Den sidste beboer forlod huset i 1960, og ejendommen ophørte som stiftelse. Bygningen er i dag hjemsted for fundbearbejdningen, Arkæologisk afdeling, Horsens Museum.

Artikler fra Horsens Folkeblad:

Borgmester Andreas Flensborg stiftede “de flensborgske Enkeboliger”, Nørregade 31, Horsens. (Horsens Folkeblad 18.09 1943)

Læs artiklen

Billeder:

Inskriptionen over døren Nørregade 31. Foto 2009

Inskriptionen over døren Nørregade 31.

Frie bolig for 8te Horsens Borgeres Enker, oprettet det velgiørende Forsyn til Ære af Cancellieraad Andreas Flensburg, Borgemester og Byefoged i Horsens og hans Frue Anna Catharina Stephans-Datter, hvis Varighed ved Gavebrev er bekræftet Aar 1790 den 23. October

Fotograf Jette Holst, Horsens

Læs mere:

Fra Flensborgs Stiftelse til museum for horsensiansk håndværk. Carl Th. Jørgensen, 1960