Fattiggård, borgmester Chr. v. Jessens beretning

Uddrag af borgmester Chr. v. Jessens beretning i byrådet 27. december 1872.

Fra Carl Th. Jørgensens udklipssamling : Jessens beretning.