Fattige Børn

10. februar 1886: Der bevilges overlærene Loft og Glud 480 kroner, til fattige børns bespisning.

09. februar 1887: Der bevilges et beløb af 600 Kroner til fattige børns bespisning.

Fra Carl Th. Jørgensens udklipssamling.