Færgestedet til Stensballe. Historisk Kalender, marts 2005

Færgemanden eller “æ Suundmand” var en central person, når man i ældre tid skulle fra købstaden HorsensUdklip.JPG marts 1 og ud til landsbyen Stensballe. Færgemanden var fæstet af godsejeren på Stensballegård til at “sætte mig og mine Folk frit over Sundet, når de er i min Forretning …. og tage 1 Skilling hen 1 Skilling hjem af hvert Menneske, han fører over Sundet”. Færgemanden skulle desuden “holde mine Fiskevaad ved lige og fiske i Væhr Søe”, men han havde til gengæld lov til at fiske fra stranden ved Stensballegård oplyses det i 1804.

Kom man fra Horsenssiden og skulle færges hjem over sundet ved aftenstide, når færgemanden var gået til sengs, kunne det ske, at han ikke ville råbes op, og så var der kun den løsning på problemet at vandre ad den normale kørevej nord om Nørrestrand via Nebel og Vær.

På det lille kort kortudsnit fra ca. 1850 ses færgehusets placering nord for landevejen på Stensballe siden af sundet. I 1963, da landevej blev omlagt, forsvandt formentlig de sidste rester af færgehuset.

Først i 1854 blev der lavet bro over det smalle, strømfyldte sund, men allerede i 1864 blev den nedbrudt for at hindre, at tyskerne under krigen rykkede længere op i Jylland. Tyskerne genopbyggede den, og da man ydermere i 1868 fik færdiggjort den nye landevej mellem Horsens og Odder, kunne nu også kørende trafik få glæde af broen. Færgemanden blev vært i traktørstedet Sundhuset, og med broens komme blev Stensballe en trafikal gennemfartsby og snart et kærkomment søndags – udflugtsmål for Horsensborgerne. På det store fotografi ses Sundbroen omkring 1900.

 

Udklip.JPG marts 2

Oprindeligt lagt op af Annette Hoff, Horsens Museum

31. marts 1905:

Til H.C. Andersen-Festerne i Haandværkerforeningens Sal Lørdag og Søndag er der et meget betydeligt Forslag af billetter. Til Lørdag Aften, hvor Billetpriserne jo endda er ret antagelige, er der ikke langt fra at være udsolgt. Det vilde jo bidrage ikke saa lidt til at gøre Aften festlig, om Publikum ved denne Lejlighed helt eller dog delvis vilde møde festklædte.

30. marts 1925:

Horsens Havn, der ellers om Søndagen ligger stille og ret ubemærket hen, havde i Gaar en af sine store Dage. Hele Dagen valfartede Horsensianerne til Nyhavn, hvor den lille Flaadedivision laa fortøjet, og da der kl. 2 blev givet Adgang til Baadene var Pladsen foran Bolværket sort Mennesker.

31. marts 1945:

I et af de nye Kolonihaveselskaber Øst for Sønderbrogade har en Haveejer gjort  et interessant Stenalderfund. Haveejeren var flere Gange under sit Arbejde stødt paa en stor Kampesten, Under Arbejdet med at afdække Stenen kom flere Stenøkser og andet Stenalderværktøj for Dagens Lys.

04. marts 1965:

Fødeklinikken paa Vejlevej udvider. Pladsen til seks patienter flere, naar den nye del om et par maaneder tages i brug. Fødeklinikken, der blev startet den 1. oktober 1950, hat hidtil haft plads til otte patienter.             Klinikken drives paa privat basis, men der ydes fra sygekasseside støtte til indlæggelserne.

13. marts 1985:

At nogen i forbindelse med den nostalgiske cykeludstilling på Industrimuseet kan påstå, at der ikke laves cykler i Horsens mere, er lige et tandhjul for meget, siger Ole Pedersen for at gøre opmærksom på hans og Henry Stokholms særdeles aktive virksomhed i Emil Møllers gade. Vi laver i dag over 6000 af vores håndbyggede cykle om året i eget design.