Fængselsinspektør Arne Frederiksen f. 19. februar 1915

Fængselsinspektør ved Horsens Statsfængsel, Arne Frederiksen fylder 60 år. Det varme og muntre menneske, hvem det medmenneskelige ligger stærkt på sinde, er tydeligt præget af moderen, forfatterinden Carla Frederiksen, søster til den navnkundige skuespiller Holger “Gissemand”.

Arne Frederiksen blev som faderen jurist og valgte embedsvejen, dog fik den en forløber i en værdsat indsats på Kofoeds Skole i København, i de unge år. Siden har han skiftet mellem Horsens Statsfængsel og Nyborg Statsfængsel. Hans betydelige menneskelige indsigt, parret med evne og mod til at udtrykke sin mening, har været med til at præge den udvikling, der er sket de senere år inden for det danske fængselsvæsen.

Byarkivet. B2474. Luftfoto af Horsens Statsfængsel, Fussingsvej 8. Omkring 1960.

Arne Frederiksen har også kræfter til mangt og meget ved siden af embedet. I Nyborg var han således den inspirerende leder af voldspillene og prøvede selv sine kunstneriske evner her. Det falder i tråd hermed, at han siden blev formand for teatret i Horsens.

Kilder :

Fra Carl Th. Jørgensens udklipssamling:

Berlingske Tidende den 16. december 1973.

Berlingske Tidende den 19. februar 1975.