Fabrikvejen

Fabrikvejen opstår

Andragende fra Crome & Goldschmidts Fabrikker om, at den del af Engvejen, som fører langs med fabrikkerne ud til adgangsvej fra Viborg Landevej til Bygholm Mølle, må blive sat i farbar stand for vognfærdelse til og fra fabrikken.Det vedtages at svare, at der ved kommunes foranstaltning, men på fabrikkernes bekostning tilvejebringes et led og stenkiste over jernbaneoverskæringen med passage for fodgænger samt foretages en grundforbedring af vejen og et anlæg af en gangsti samt at vejen åbnes for færdsel, men i tilfælde af misbrug af færdselsretten til kommunen lade vejen lukke.

Kilde: Carl Th. Jørgensens udklipssamling.