Fabrikvej og Jernbanen. Historisk Kalender, november 1993

Billedet viser en nu forsvunden, men tidligere meget kendt Horsens – virksomhed, nemlig Crome og Goldschmidt ved Fabrikvej og nuværende Emil Møllersgade, der idag løber hvor jernbaneskinnerne befinder sig på billedet. Skinneføringen var dengang anderledes end i dag, da banegården indtil 1929 lå på Beringsplads mellem Emil Møllersgade og Gammel Jernbanegade.

Crome og Goldschmidt var en landskendt tekstilfabrik med udsalg i byer over hele landet og også i Horsens på Søndergade 24.

Firmaets ene stifter, Moritz Goldschmidt, var ankommet til Horsens i 1848, hvor han startede en possementmagervirksomhed. Da Tugthus blev bygget i 1853 lejede Goldschmidt fangerne som arbejdskraft til vævning af tekstiler, og i 1860 indgik han kompagniskab med med købmand og tobaksfabrikant August Crome. Fra nu voksede tekstilproduktionen så meget, at det i 1866 blev nødvendigt at bygge en fabrik udenfor fængslet til almindelige arbejdere. Fabrikken blev anbragt nær jernbanen ved den senere Fabrikvej, hvor nu Hede Nielsen befinder sig.

I årene efter blev fabrikken stadig udvidet, og i 1880 sprang man over på den anden side af Fabrikvej og byggede en kontorbygning her, som ses på det lille billede.

Crome og Goldschmidt blev byens største arbejdsplads med ca. 700 ansatte i 1914, foruden den stadig sikrede arbejde for fangerne i tugthuset. Mange arbejdere var bosat i kvarteret tæt ved fabrikken, men i 1929 var det slut. Virksomheden måtte lukke, og mange stod uden arbejde med deraf følgende økonomiske problemer for hele byen.

Selve bygningerne blev overtaget af Hede Nielsens cykel – og iltfabrik, af Poul Petersens tobaksfabrik og Horsens kommune indrettede socialkontor i den gamle kontorbygning. De oprindelige fabriksbygninger forsvandt ved en brand, så kun kontorhuset står tilbage som minde om byens største tekstilvirksomhed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. november 1893:

Træerne i Kildegades Allé er i dag solgt ved auktion og indbragte i alt ca. 400 kr.

25. november 1913:

Det er i dag næsten 1 år siden Horsens fik sin ugentlige forbindelse til Hamborg, og det viser sig, at ruten er stærkt benyttet.

09. november 1933:

Tvangsarbejdsanstalten i Horsens bevares, men antallet af anstalter i Jylland nedskæres fra 7 til 4, idet der som følge af den nye sociallov vil være mindre tilgang til anstalterne end tidligere. Anstalten i Horsens er blandt de største med plads til 78 fanger, men i øjeblikket er der kun 9 derude.

02. november 1953:

Byggeriet af Hjemmeværnsgården skrider godt frem. Man holdt i går rejsegilde over den nye bygning, der ligger overfor Bygholm Teglværk. Arbejdet foregår ved frivilligt arbejde, og man regner med at være færdig til foråret.