Ernst Ernstsen von Baden

Borgmester fra 1616-1646

Ernst Ernstsen von Baden var borgmester sammen med Anders Jørgensen til 1629 og derefter med sin svoger Oluf Hansen Svane. Ernst havde intet borgerligt erhverv, men dyrkede Embeds- og Ejendomsjorder. Fra 1629 var han Kgl. Renteskriver for Nørre Jylland. Fra 1637 var han Kgl. Tolder i Horsens. Fra 1638 fik han Kglt. Fæste på Kongens og Kronens Korntiende for hele Hatting Herred. Søgte i 1646 om fritagelse fra Borgmesterstillingen pga. alderdom.

Læs mere:

46.4 Horsens Carl Th. Jørgensen: Chr. von Jessen 1873 – J. Chr. Juliussen 1948

46.4 Horsens J. K. Jensen: Blade af Horsens købstads historie

46.4 Horsens Sv. Aage Bay: Horsens gennem tiderne

46.4 Horsens Møller Knudsen, Bodil: Fra grubehus til grillbar : Horsens i 1000 år

Artikler fra Horsens Folkeblad