En vise om en ny tids Horsens

af Carl Theodor Jørgensen, redaktør og lokalhistoriker. Udgivet af Horsens Bogtrykkeri, 19??

En vise om en ny tids Horsens

Melodi: Som en rejselysten flåde

Se din by fra sønder-siden,

når fra fjord bebudes dag.

Nuet flammet ind i tiden –

liv æfor og mindet bag.

By og fjord som barn og mo’r –

drager mer’ end rimets spor –

her var fremtid hjemme.

Horsens har sin alders rang,

og bag dagens karske sang

toner mindets stemme.

God at nemme, kær at nynne –

dæmpet hvisken, stormfuld klang,

armod – rigdom, hårdhed – ynde –

det er Horsens skæbnesang.

Gamle gårdes mindeskrift –

svundne somres lindevift

trænger til forvandling.

Flotte skikke – fede ord

gjorde aldrig Horsens stor,

men kun vågen handling.

Spir og silo – helse-huset

tegner vor tids silhuet,

og igennem færdsels-bruset

kendes fjordens åndedræt.

Aktiv Horsens-offensiv

skaber morgendagens liv

hvoraf fremgang fødes.

Fremtidsby med ekspansion –

af fornuft en rund portion

fortsat her dog mødes.

Held for dem, der nænsomt søger

brud med gamle tiders takt.

Held for dem, som vågent øger

muligheders fremtidsmagt.

Tro gi’r håb og viljen held.

Horsens-navnet først får smeld,

hvis du selv gør fyldes.

Lad os sætte stort på spil,

kun ved os er Horsens til –

HORSENS. tag vor hyldest!

Desuden findes en Horsens Sejlersang af Bernhard Pedersen, 1930, med melodi af Axel Andreasen.

Ud over titlen er der intet i sangen der knytter den specielt til Horsens. Sangen er optrykt i: Sømandens sange og fantastiske historier. Ved J. Asmussen. Paludan, 1994. pp 118-119.