Ellen Jespersen (1882-1953)

Fotograf Ellen Jespersen er død. (Horsens Folkeblad, 04.03.1953)

I en Alder af 71 Aar er Fotograf Fru Ellen Jespersen afgaaet ved Døden. Fru Jespersen, der i 1946 afstod sin Forretning til Fotograf Hjalmar Jørgensen, drev gennem en meget lang Aarrække fotografisk Virksomhed i Horsens og var meget søgt. Hun var en baade dygtig og omhyggelig Fotograf, som Kunderne kom til at sætte megen Pris paa. Fru Jespersen efterlader sig en Søn, der er Læge, samt en Datter, der er gift og bor i Hollywood.

Læs artiklen