Bøtterns Gård, Søndergade

Stor Søndergade ejendom solgt (10.10.1970 Horsens Folkeblad)
I januar købte hotelejer Victor Næs Nielsen Shellgårdens store kompleks på Søndergade for 650.000 kr. I går afsluttede Næs Nielsen handlen om den såkaldte Bøtterns gård, som støder op til Shellgården, og her var købssummen 470.000 kr. I det nu købte kompleks er der forretninger ud mod Søndergade, mens der findes forskellige virksomheder i gården, bl.a. et stort kornlager. Mange af bindingsværksbygningerne er meget gamle, og det er muligt, at der vil finde en vis nedbrydning sted, bl.a. for at skaffe flere parkeringspladser.

Fra Carl Th. Jørgensens udklipssamling:Ejendom.