Egebjerg Sø

I bogen ”Mennesker og steder i Hansted og Egebjerg” skriver fængselsoverbetjent Bent Rosendahl om Vandværkssøen:

”Vandværksøen var for 125 år siden en mølledam, som måske rettere nu burde hedde ”Svanesøen”. Men denne sø har i mange år ligget omgivet af marker og skove, selv om det nuværende skovområde fra parkeringspladsen hen til festpladsen er af langt nyere dato end Hansted Fredsskov. Denne skov har altid hørt under Hansted Hospital, som stadig ejer den centrale del, hvorimod en række parceller i yderkanten af skoven tilhører forskellige skovejere, bl.a. gårde i Hansted og Egebjerg.”

Selve Vandværkssøen er dannet ved, at Tolstrup Å på vejen mod Hansted og udløbet i Nørrestrand er blevet opstemmet i forbindelse med anlægget af Egebjerg Vandmølle. Horsens Kommune købte således jord her i 1874 med henblik på få år senere at opføre byens første vandværk.

Hvornår Tolstrup Å blev opstemmet vides ikke, men Egebjerg Mølle nævnes helt tilbage til 1565, og af kort fra omkring år 1800 fremgår det, at mølledammen havde et vandareal nogenlunde på størrelse med det nuværende, ca. 3,0 ha.

Artikler fra Horsens Folkeblad

Hjælp på vej til Danmarks Schweiz. Den smukke sø er ved at blive kvalt, og to ingeniør-studerendelaver eksamens-opgave på, hvordan den kan reddes. (Horsens Folkeblad, 18.06.1974)

Læs artiklen

Fisk i alle størrelser kan nu snart svømme ind i Horsens Fjord, opad Hansted å og Tolstrup å til Egebjerg sø. (Horsens Folkeblad, 26.01.1991)

Læs artiklen

Læs mere

46.4 Hansted: Mennesker og steder i Hansted og Egebjerg Voer Herred, Vejle Amt / af en gruppe beboere ; redaktion: Mogens Kirkegaard ; tegninger: Mogens Schou Christiansen. – Horsens : Lokalhistorisk Studiesamling for Hansted Sogn, 1986. – 109 sider : ill. ; 23 cm