DUI-Leg og Virke, Horsens

DUI-LEG og VIRKE er en selvstændig, idébetonet børne- og ungdomsorganisation, der bygger på arbejderbevægelsens grundholdninger.

Det betyder, at formålet med DUI-LEG og VIRKE’s aktiviteter er at give alle børn og unge mulighed for selvstændig udvikling i respekt for og i samarbejde med andre mennesker.

Læs mere på DUIs hjemmeside

Artikler fra Horsens Folkeblad:

Danmarks største og provinsens ældsteafdeling af DUI Leg og Virke fylder 75 år (Horsens Folkeblad 12.01.1993)
Læs artiklen

Herbert Fogh Petersen, fhv. viceborgmester og HK-formand mindes de glade barndomsår sommerlejren i Juelsminde. (Horsens Folkeblad 13.01.1993)
Læs artiklen

DUI i Horsens har 50 års jubilæum (Horsens Folkeblad 14.01.1993)
Læs artiklen