Dommerfuldmægtig Ewald Jopp

Ewald Jopp. B3550

Dommerfuldmægtig Ewald Jopp (1868-1936).

Ewald Jopp købte i 1918 adskillige danske herregårde, bl.a. Lerbæk ved Vejle, Albæk i Suldrup og Hald Hovedgaard ved Viborg. Albæk og Hald Hovedgaard beholdt han kun i ganske få år, hvorefter han afhændede dem med stor fortjeneste. Endvidere købte han i 1918 Allingeskovgaard skov og plantage, ved Silkeborg, som blev Allingkloster, og her opførte han en villa. Han købte Hesbjerg på Fyn i 1922 ved tvangsauktion efter Steen Gibelhausen, som var norsk skibsreder. Men Jopp solgte Hesbjerg allerede igen i 1924.

Var dommer og herredsfuldmægtig i Horsens. B3550.