Den Danske Frimurerorden

Artikler fra Horsens Folkeblad:

Den Danske Frimurerorden har i år 250 års jubilæum. Selve jubilæumsdagen er den 11. november, men jubilæet fejres året igennem i logerne over hele landet. I Horsens fejrer man 250 års jubilæet d. 11. oktober, der er Sct. Johannes logens højtidsdag. Logen i Horsens har været en arbejdende Sct. Johannes loge siden 1949, men Frimurerarbejdet i Horsens startede væsentligt tidligere. Helt tilbage i 1778 begyndte den arbejdende loge “Sophia Fridericatil De Ni Forenede Hjerter” sit arbejde. Det var på en tid, da Slesvigske Kyrrasérregiment lå i Horsens,og mange af logens stiftere var officerer i regimentet. (Horsens Folkeblad 04.10.1993)

Læs artiklen