Den Rosing – Ræderske Aftenskole

af Anne Sofie Krogh

Borgmester Ræder sognepræst Rosing.

Den Rosing – Ræderske skole i Horsens fik sit navn efter sognepræst Ulrik Frederik Rosing og daværende borgmester Nikolai Ditlev Amund Ræder. De stiftede i 1829 Selskabet for Søndagsskolerne i Horsens, og en kort tid efter blev den første skole oprettet. Skolens formål var at oplyse og undervise læredrenge i almennyttige fag. På skolen, der havde lokaler i Nørregade 16 – 18, undervistes der hver søndag i bl.a. regning, skrivning og skriftlæsning. Omkring 1860´erne gik man væk fra søndagsskoleundervisningen og oprettede i stedet Den Rosing – Ræderske Aftenskole. Som søndagsskole, havde institutionen haft et elevtal på omkring 50 og det voksede i årene efter 1864 til ca. 80. På samme tid flyttede skolen til nybyggede lokaler i Allégade. Disse blev omkring 1940 skiftet ud med lokaler i Borgerskolen i Skolegaden (nuværende Midtbyskolen) og senest i højhuset på Holmboes Alle 2, hvor de stadig ligger. I dag hedder skolen FOF Rosing Ræderske og har et bredt udvalg af undervisning, fritidsaktiviter og foredrag i både dag – og aftentimerne.

Kilder:

Byarkivets indkomstjournal 1982 – 143 og 1984 – 005

Jørgensen, Carl Th.; Rosing Ræderske Aftenskole 1864 – 7. marts – 1964. 1964