Dansk Dyreværn Horsens

Foreningen Dansk Dyreværn Horsens blev stiftet den 22. maj 1967. Som forbillede havde foreningen andre dyreværnsafdelinger der i længere tid havde eksisteret i større byer som Århus, Aalborg og Odense. Formålet med foreningen var at yde hjælp til dyr i nød, samt at forsøge at rådgive om dyrevelfærd.

Allerede det første år oprettede Dansk Dyreværn Horsens et hundeinternat, beliggende ved Smedskær, hvor hunde for et mindre beløb kunne indleveres for senere at overdrages til nye kærlige hjem.

Foreningens medlemstal lå ved udgangen af stiftelsesåret på ca. 100 og årene efter voksede dette til omkring 300. Ud over medlemskontingentet modtog Dansk Dyreværn i Horsens også donationer, der var med til at sikre driften af Hundeinternatet.

Foreningen blev nedlagt i starten af 1990’erne.

Original artikel af Anne Sofie Krogh

Læs mere:

Byarkivets indkomstjournal 1983-044