Danmarks Teglværker

Det første bind i serien Danmarks Teglværker blev præsenteret 26. maj 2014. ved en reception på Danmarks Industrimuseum i Horsens. Det første bind fortæller om de 48 historiske teglværker inden for den nuværende Horsens Kommune. Bag serien står Teglværksinitiativerne i Danmark. Serien udgives af Museum Sønderjylland – Cathrinesminde Teglværk, museet for Danmarks Teglværkshistorie. Bindet om teglindustrien i Horsens og omegn er forfattet af Verner Bjerge og Jacob Hanquist Petersen, begge Horsens.

Med dette bind tages der hul på et projekt, hvis idé opstod i 1928. Teglværksforeningen for Jylland holdt det år sin generalforsamling på Hotel Royal i Aarhus med repræsentanter for 90 af de jyske teglværker. På mødet blev der lanceret den idé, at man skulle skabe et værk om teglværksindustrien og teglværkernes historie i stil med værket Danmarks Herregårde. Netop i de år udkom der mange nationale oversigtsværker, der skildrede virksomheder og personer inden for bestemte erhverv eller professioner. Idéen blev ikke til virkelighed dengang til trods for, at teglbranchen var et stort erhverv, der sagtens kunne have løftet opgaven.

Der er historisk dokumentation for næsten 3.000 teglværker og teglgårde i Danmark inklusive Hertugdømmet Slesvig. I 1960 var der 225 teglværker i Danmark, og i dag er der kun 15 producerende værker tilbage. Et nogenlunde korrekt billede af branchen må nødvendigvis kræve en historisk oversigt.

Danmarks Teglværker begyndes som en åben serie med teglværksinitiativernes egne nærområder. Teglværksinitiativerne er et samarbejde mellem bevarede historiske teglværker i Danmark. Medlemmerne er Cathrinesminde Teglværk ved Flensborg Fjord, Nivaagaards Ringovn i Nordsjælland, Lilleskov Teglværk på Fyn, Skærum Mølle i Vestjylland (Nr. Vosborg) samt Horsensgruppen. Efter det første bind om teglværker inden for Horsens Kommune følger et bind om 28 teglværker inden for Fredensborg og Hørsholm kommuner. Dernæst forventes bind om Hedensted, Sønderborg og Assens kommuner. Bøgerne udgives i samme udstyr, så de fremtræder som en serie.

Danmarks Teglværker – Horsens Kommune giver en indledende oversigt over teglproduktionens historie i kommunens område. Branchens udvikling ses i forhold til råstofforekomster, transportmuligheder, byudvikling og de samfundsforhold, der bestemte vilkårene for teglindustriens trivsel. Dernæst fortælles historien om de enkelte teglværker inden for hvert af de 22 sogne, der indgår i Horsens Kommune, illustreret med billeder og kort. Spændvidden er stor. De mindste producenter var små bondeteglgårde, der måske kun producerede i få år og mest til eget brug i forbindelse med udflytning af gårdene efter landboreformerne. Der var godsteglværker. Der var byteglværkerne i og omkring Horsens, som blev store, industrielle producenter i takt med byens vækst. Endelig var der teglværker ved stationsbyerne, der opstod med jernbanernes nye transportmuligheder. Bogen vil selvfølgelig have en særlig lokal interesse, men den giver også indblik i en industriel foretagsomhed og et iværksætteri, som netop teglfremstilling gav mulighed for i de forrige århundreders landbrugsdominerede samfund.

Bogen er udgivet med støtte fra Horsens Folkeblad, Bente Klercke Fonden, Kjems Fonden, Dansk Lokalhistorisk Forening og Cathrinesmindes Venner.

Danmarks Teglværker – Horsens Kommune af Verner Bjerge og Jacob Hanquist Petersen.

Serieredaktion: Torben A. Vestergaard

Museum Sønderjylland – Cathrinesminde Teglværk i samarbejde med Teglværksinitiativerne i Danmark 2014.
http://www.museum-sonderjylland.dk/SIDERNE/Det-sker/03b1-Presserum.html#N