DANICO. Historisk Kalender, oktober 1998

På det store billede ses Keramikfabrikken DANICO`s vogn ved en af de store byfester, formentlig en børnehjælpsdag, som afholdtes i 1920.

Vognudsmykning skal forestille flammer fra pottemagerovnen, og på vognladet sidder længst ude til højre pottemager N.P. Nielsen ved drejeskiven. På bordet er både det rå ler og de færdigformede vaser placeret. To malere er i gang med at dekorere tingene.

Fabrikken DANICO havde eksisteret siden 1919, hvor købmand Corfitzen på Søndergade og pottemager N.P. Nielsen slog sig sammen om at skabe denne virksomhed, som fik adresse i Smedegade 80. Navnet DANICO blev sammensat af DAnsk- NIelsen- COrfitzen.

Fabrikken fungerede indtil 1928 da den gik i likvidation.

I løbet af virksomhedens levetid på en lille halv snes år skabtes her masser af vaser, lampefødder, askebægere og skåle i den særlige stil, som kunne kaldes provins-skønvirke.

På det lille billede ses en række arbejdstegninger til den smukke brugskunst, som skulle komme til at smykke mange Horsens-hjem.

 

08. oktober 1898:

Annonce: Den store Familie Patentflaske med Sodavand indeholder 1/2 Liter og koster kun 12 Øre pr. Flaske, anbefales i Stedet for Siphons. Faas hos mange Handlende samt til Forbrug og Forhandling hos Marius Holst.

29. 0ktober 1918:

Den spanske Syge tager til, Teatrene og Biograferne lukkes. Alle Skoler er lukket. Ligeledes gives der ikke Tilladelse til at holde Selskabslokaler aabne efter Kl. 11 Aften for Afholdelse af Dans.

04. oktober 1938:

Kattesund-Projektet foran gennemførelsen. I Aftes gik et enigt byraad ind for at kommunen opkøber Ejendommene i den nordre Side af Gaden og derefter sælger Grundene til et Konsortium, som opfører en række 4-etages moderne Ejendomme. En Del af Grundene skal udlægges til Gade, som herefter kan asfalteres.

23. oktober 1958:

Gartnernes Salgsforening i Horsens har taget en splinterny sorteremaskine i brug paa foreningens frugtlager paa Bremersalle i bestræbelserne paa at skabe en ensartet god eksportvare.

24. oktober 1978:

Færgegården i Snaptun brændt. Hjertet af Snaptun Færgegård brændte i nat. Hovedfløjen med elleve værelser, selskabslokaler, krostue og køkken er ødelagt efter brand- og vandskade. Årsagen til branden er endnu ikke opklaret.