Christiansholm 1889. Historisk Kalender, december 1993

Billedet viser fabrikken Christiansholm beliggende ved Spedalsø.

Yderst til venstre ses den gamle oliemølle, der blev opført i 1851, men ødelagt af storm i 1902 og nedrevet,

I 1866 købte C.C. Fischer oliemøllen på Spedalsø og byggede de store fabriksbygninger midt i billedet. Olieproduktionen blev nedlagt, og Christiansholms Fabrik koncentrerede sig om kunstgødning, krasuld – og sæbeprodukter. Billedet, der stammer fra værket “Danmarks industrielle etablissementer” fra 1889 viser også den herskabelige villa længst til mod højre, som C.C. Fischer boede i. Efter Fischers død fik villaen navnet Skovridergården, da den gennem en årrække var beboet af en skovrider.

Da fabrikant Fischer døde i 1892 blev kunstgødning – og krasuldproduktionen nedlagt og sæbefremstillingen blev overtaget af den tidligere bestyrer A. Andersen, der i 1896 flyttede virksomheden til Sønderbrogade 15. Her forsatte sæbeproduktionen i en årrække under navnet Christiansholms Sæbefabrik.

Fabriksbygningerne på Spedalsø kom efter fraflytningen til at rumme Horsens Chokolade – og Sukkervarerfabrik, senere dampvaskeriet Thor fra omkring 1909 til formodentlig engang i 1970 – erne.

Idag er de gamle fabriksbygninger ombygget til boliger og villaen er forlængst nedrevet.

02. december 1893:

Da omnibussen, som kører mellem Horsens og Stouby, i torsdags aftes kl. ca. 6 kom til Bjerre Kro, og da passagerne efter at have bedet i kroen en halv times tid, igen skulle ind i omnibussen, var til deres store forbavselse vogndøren gået i baglås, så den med al magt ikke var til at få op. Man skaffede en stige og kravlede ind gennem vinduet, hvilket var meget generende for damerne.

27. december 1913:

Flere af strøgets handlende har beklaget sig over, at man i juleugen som altid præcist kl. 11 har slukket de elektriske buelamper. De handlende mener, man godt kunne vente til halvtolv, så de sidste kunder ikke behøver at gå i hjem i mørke.

15. december 1933:

Horsens skøjtebane på Bygholm eng åbnes i morgen.Sæsonkort for 1933 – 34: 3 kr. Enkeltbilleter: voksne: 25 øre, børn: 10 øre.

01. december 1953:

Til foråret har samtlige 4 privatbaner jubilæum. Juelsmindebanen fylder 70 år. Odderbanen fylder 50 år. Vestbanerne og Horsens – Bryrup – Silkeborgbanen hver 25 år. I den forbindelse har man drøftet, hvordan man kan fejre jubilæerne uden at det koste for mange penge, da alle banerne jo som bekendt kører med underskud.