Christian Carl Fischer f. 27. juli 1821 – d. 28. juli 1890

Horsens Avis 28. juli 1890

Dødsfald. fabrikant C.C. Fischer er i morges kl. 2. afgået ved døden her i byen i en alder af 69 år. Hans død kom meget pludselig og uventet, idet han på sin fødselsdag i går befandt sig så vel, at han sammen med sin familie foretog en udflugt til Stensballe, på hjemvejen blev han imidlertid ramt af et ildebefindende, der tog til og desværre i morges medførte døde.

Den afdøde var kommen hertil byen i midten af 1840`erne fra papirfabrikken “Strandmøllen” v. København, hvor han havde haft ansættelse, i Horsens begyndte han en virksomhed med opkøb af klude til papirfabrikation ved Silkeborg, hvormed han senere forende et udsalg af papir fra denne fabrik, der efterhånden antog et så stærkt omfang, at en del af de jydske blade modtog deres avispapir gennem ham.

Da bladene imidlertid efterhånden fik deres papir direkte fra fabrikkerne, blev hans papirhandel noget indskrænket, mens Fischers virksomme ånd fandt ny beskæftigelse i anlægget af en kradsuldsfabrik og henimod slutningen af 1860`erne købte han af Th. Wolf “Oliemøllen” på Spedalsø, som han forandrede til en benmølle.

I nærheden af denne mølle opførte han nogle år senere en større bygning til kradsuldsfabrikken og under navn af “Christiansholms Fabrikker”, har han derefter i mange år drevet en større virksomhed med bengødning, kunstuld og sæbe. Ved hvilket et halvhundrede kvindelige og mandelige arbejdere har fundet beskæftigelse.

Den afdøde, der var en brav herre og retsindig karakter havde fået adskillige beviser på sine medborgeres tillid og agtelse bl.a. var han i en årrække medlem af borgerrepræsentationen. Afdødes papirforretning er allerede for flere år siden overtaget af hans svigersøn. Foruden flere døtre efterlader han sig en søn, der er juridisk kandidat.

Kilde : Horsens Avis, 28. juli 1890.