Chr. Fussing

Arkitekt Chr. Fussing er død efter lang tids sygeleje og svære lidelser, godt 50 år gammel. (Horsens Folkeblad, 08.03.1930)

Arkitekt Chr. Fussing er død efter lang Tids Sygeleje og svære Lidelser, godt 50 år gammel, var af gammel Horsens-Slægt; hans Fader var Bagermester og Assistent i Håndværkerforeningen.

I den årrrække, Chr. Fussing har virket som Arkitekt i Horsens, har han forestået flere kommunale Byggearbejder; bl. a. var han Arkitekt for den ny Brandstation. Også Horsens Teaters Ombygning har Fussing Æren for, og han forstod her at udnytte de begrænsede Pladsforhold på bedste Måde, så Horsens Teater, hvad den indre Indretning angår, står som et af Provinsens bedste Skuespilhuse.

Læs artiklen