Casper Nielsen

Købmand, portugisisk konsul, hvilket hædershverv murermester v. Essen skaffede ham, gennem generalkonsul Rubens, en slægtning af v. Essen, efter sigende mod kontant dækning af 1500 kr.

Var svigersøn til C. C. Fischer. Mangeårig formand for frimurerne i Horsens, i samme egenskab formentligt blev han sin svigerfaders efterfølger som repræsentant i kreditforeningen, Nye Jydske, avancerede til direktør, gjorde ingen fortræd som sådan.Var en meget elskelig mand, men en udpræget forfængelig personlighed. Chr. Qvist

Kilde: Carl Th. Jørgensens udklipssamling